Ανέγερση νέας οικοδομής στο Περιστέρι κατα το έτος 2010