Ανέγερση νέας οικοδομής στο Περιστέρι κατα το έτος 2022, η οποία βρίσκεται υπο κατασκευή