Ανέγερση νέου ειδικού κτιρίου στο Περιστέρι κατα το έτος 2010